Coin  stacks increasing

Selv om man betaler regningene sine i tide og har forholdsvis god kontroll på økonomien i hjemmet, så kan man spare mye penger på å budsjettere utgifter og forutse hvor mye penger man kommer til å bruke måned for måned. Dette gjør man enkelt ved å sette opp et personlig budsjett, som gir deg full kontroll over dine og familiens utgifter. Den største fordelen med et budsjett er at man kan kutte ned på kostnader som man kanskje trodde ikke var så store, eller som man ikke visste eksisterte i det hele tatt.

Lage et personlig budsjett på en-to-tre

Man behøver ikke å ha bachelorgrad i økonomi for å sette opp et personlig budsjett. Tvert imot så er dette noe alle klarer, ettersom det rett og slett er snakk om et regneark der du fører opp dine og familiens utgifter/inntekter. Målet med budsjettet er at når man har lagt sammen alle de faste utgiftene, så skal det fortsatt være litt penger til overs i forhold til inntektene. Dette klarer man ved å kutte unødvendige kostnader, og kanskje redusere kostnader der det lar seg gjøre.

Den enkleste måten å sette opp et personlig budsjett på, er ved å benytte et regneark. Da kan du enkelt føre opp både utgifter og inntekter, samtidig som de automatisk blir lagt til og trukket fra hverandre i totalsummene. Kanskje finnes det en spennende app til mobiltelefonen som hele familien kan bruke, slik at du også lærer barna om det å følge et budsjett. Det er viktig at alle faste utgifter føres opp på budsjettet, slik at det faktisk har noe for seg. Årlige utgifter som årsavgift på bil og NRK-lisens kan man enten dele opp for hver måned, eller så kan man lage seg en «annet»-post der man setter av penger til slike regninger.

Budsjettet må følges

Men det holder ikke bare å sette opp et personlig budsjett og analysere kostnadene – skal det ha noe for seg så er man faktisk nødt til å følge budsjettet. Det betyr at du ikke kan bruke mer penger på mat enn hva budsjettet oppgir, med mindre du trekker fra en annen post for å få det til å gå opp. Når måneden er over så vet du at hvis du har brukt mer penger enn hva budsjettet sier at du burde ha gjort, så er du faktisk i minus i forhold til inntekten din. Det behøver nødvendigvis ikke være noen krise, men skjer dette hver eneste måned så vet du at du har et problem med forbruket ditt.

Å sette opp et personlig budsjett behøver ikke å være noen revolusjon for økonomien, men kan gi deg god kontroll og en fin oversikt over hvor mye du faktisk bruker på det ene og det andre. Samtidig viser det seg at personer som setter opp et personlig budsjett får en god motivasjon til å faktisk følge budsjettet, noe som bidrar til mye sparing og mindre forbruk og unødvendige impulskjøp. Kanskje blir denne personen deg?